วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

กล้องแอบถ่ายอุปกรณ์สำหรับการสืบคดี

กล้องแอบถ่าย

         ในปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์มากมายที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลลับหรือข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง กล้องแอบถ่ายหรือการกล้องจิ้วตัวเล็กที่สามารถใช้ติดตั้งกับอุปกร์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากชิ้นหนึ่งสำหรับนักสืบหรือตำรวจที่ต้องการเก็บข้อมูลภาพและเสียงเพื่อเป็นหลักฐานในการสืบคดีความ การใช้อุปกรณ์พิเศษเฉพาะในการสืบหรือที่เรียกกันว่าอุปกรณ์นักสืบนั้น เป็นการใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกวิธีและถูกกฏหมาย ซึ่งตรงกันข้ามกับคนบ้างกลุ่มที่ใช้กล้องแอบถ่ายเป็นเครื่องมือกระทำการที่ผิดกฏหมาย เช่น การติดตั้งกล้องแอบถ่ายไว้ในที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น ห้องน้ำ ห้องประชุม ห้องนอน เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการให้กล้องเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดศีลธรรมถือว่ามีความผิดทางกฏหมาย

          ดังนั้น สำหรับผู้หญิงคงจะต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้พื้นที่สำหรับการทำธุระส่วนตัวในที่สาธารณะ เนื่องจากกล้องแอบถ่ายในปัจจุบันมีการประดิษฐ์ให้มีขนาดเล็กมากและยังสามารถติดตั้งได้กับอุปกรณ์หรือของใช้ต่างๆ มากมาย เช่น แว่นตา กล่องทิชชู กระดูม นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาตั้งโต๊ะ กุญแจรถยนต์ เป็นต้น