วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

กล้องแอบถ่ายอุปกรณ์สำหรับการสืบคดี

กล้องแอบถ่าย

         ในปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์มากมายที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลลับหรือข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง กล้องแอบถ่ายหรือการกล้องจิ้วตัวเล็กที่สามารถใช้ติดตั้งกับอุปกร์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากชิ้นหนึ่งสำหรับนักสืบหรือตำรวจที่ต้องการเก็บข้อมูลภาพและเสียงเพื่อเป็นหลักฐานในการสืบคดีความ การใช้อุปกรณ์พิเศษเฉพาะในการสืบหรือที่เรียกกันว่าอุปกรณ์นักสืบนั้น เป็นการใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกวิธีและถูกกฏหมาย ซึ่งตรงกันข้ามกับคนบ้างกลุ่มที่ใช้กล้องแอบถ่ายเป็นเครื่องมือกระทำการที่ผิดกฏหมาย เช่น การติดตั้งกล้องแอบถ่ายไว้ในที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น ห้องน้ำ ห้องประชุม ห้องนอน เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการให้กล้องเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดศีลธรรมถือว่ามีความผิดทางกฏหมาย

          ดังนั้น สำหรับผู้หญิงคงจะต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้พื้นที่สำหรับการทำธุระส่วนตัวในที่สาธารณะ เนื่องจากกล้องแอบถ่ายในปัจจุบันมีการประดิษฐ์ให้มีขนาดเล็กมากและยังสามารถติดตั้งได้กับอุปกรณ์หรือของใช้ต่างๆ มากมาย เช่น แว่นตา กล่องทิชชู กระดูม นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาตั้งโต๊ะ กุญแจรถยนต์ เป็นต้น

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

fashion accessories for you.

necklaces fashion accessories category.
  1. A round face should wear a long necklace. To help your face look more slender. Do not wear a choke chain breaker unless you have a long neck. But if you have a large chest or abdomen. Long necklace long stretch to the waist. It allows the eye to those who see it as a turning point simultaneously. Therefore, you should choose a short necklace over her chest, it's great.
  2. Triangular shaped face. Should choose a long necklace. A circular loop necklace. In particular, a couple of heart-shaped with a long neck can wear it pretty much him.
          Forbidden for him to put it is that the girl and her big breasts, short waist. It will focus on the same breast. Make your short waist.
different types of fashion accessories to your ear.
           Note that earrings fashion accessories category page should be different from your Not only is the shape of your face. Chandelier earrings, drop earrings or a prolapse. The face and neck look longer. But if it's too long, it may have the opposite effect as well. The appropriate length of the jaw.
  1. Oval face with round earrings earrings earrings or a ring.
  2. Avoid round earrings, round the world. Should be a triangle or a square earrings earrings for men dropped from prolapse.
  3. Wearing heart-shaped earrings, which form a triangle with the exception of earrings or a heart.
  4. is heavy. Liam and shares a small, oval or triangular. Including earrings, a ring for you.